DIVO občasné združenie o.z.

divo@divozdruzenie.sk

Sídlo: Hodžova 19, 911 01 Trenčín

predseda: Adam Babjak


Naše občasné združenie sa zameriava na rozvoj a podporu rôznych druhov športových a outdoorových aktivít, umeleckých a kultúrnych činností pre všetky vekové kategórie. Cieľom združenia je rozvoj cestovného ruchu, kultúry, umenia, športu, voľno časových a environmentálnych aktivít, so zameraním hlavne na outdoorové športy a aktivity, ako je cestná a horská cyklistika, skialpinizmus, snowboarding, beh, horolezectvo, skalolezectvo, bouldering, via ferraty, splavovanie, kajakovanie, rafting, skateboarding, kolobežkovanie a streetart.


NÁŠ PARTNER