ELITE CLEANER

Revolučný čistiaci prostriedok pre bicykle

Objednávajte na divo@divozdruzenie.sk 

Je pH neutrálny, biologicky rozložiteľný čistiaci prostriedok, vhodný pre bicykle, elektrobicykle a ich súčasti. Efektívne odstraňuje nečistoty a mastnotu. Vhodný aj pre práčky reťazí. Nepoškodzuje lak, karbónové časti, ani brzdové obloženie. Šetrný k elektrickým kontaktom, aj k motoru.

 

    Náš výrobok je biologicky odburateľný v súlade s OECD Biodegradability Tests (> 70% / 28 dní podľa OECD 301 A, 67% / 28 dní podľa OECD 301 B,> 60% / 28 dní podľa OECD 301 E).

     Etikety na našich výrobkoch sú vyrobené z recyklátov (Obsahujú > 90% recyklovaného obsahu z certifikovaných chemickyrecyklovaných PCR (post-consumer recyclate).

     Naša spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov, číslo certifikácie 11336.