DIVO traily lesopark Brezina

Zámerom DIVO trailov je zlegalizovať existujúce traily a vybudovať nové navrhované traily v lokalite lesoparku Brezina tak, aby sa Brezina so svojím potenciálom stala atraktívna pre bajkerov každej vekovej kategórie z blízkeho aj širšieho okolia. Zároveň sa tým podarí oddeliť chodníky pre peších a bežcov od trailov, čím sa zvýši bezpečnosť. Brezina tak môže poskytovať možnosti trávenia voľného času pre rôznych obyvateľov s rozličnými potrebami a rôznych výkonnostných úrovní. Na tomto projekte dochádza k unikátnej spolupráci kopáčov, kedysi ilegálnych trailov, s Mestským hospodárstvom a správou lesov Trenčín, s podporou Mesta Trenčín! Že táto spolupráca funguje, sa ukázalo už v minulom roku; podarilo sa nám spolu s množstvom nadšencov vybudovať cca 2 km nového DIVO XC trailu. V tomto roku sa určite chystáme prispieť značením k zvýšeniu bezpečnosti a ďalej pokračovať v budovaní trailov. Náš projekt je rozdelený do 2. fáz, pričom v 1. fáze by malo byť pojazdných cca 10 km trailov a v 2. fáze cca 6 km trailov.

Aha písali o tom aj tu:

https://trencin.sk/aktuality/aby-bola-brezina-bezpecna-pre-vsetkych/

alebo aj tu:

https://www.teraz.sk/regiony/dobrovolnici-upravili-v-trencine-tra/587390-clanok.html

Ak sa ti páči táto myšlienka, môžeš ju podporiť a pomôcť jej realizácii priamo svojou účasťou na brigádach, ktoré sa organizujú počas roka. Ak ti nevonia práca, ale jazdenie áno, tak nám pošli aspoň 2%!

Pre viac info sleduj:

https://m.facebook.com/divotraily/

https://www.instagram.com/divotrailytrencin/